CỬA HÀNG PHƯỚC OANH

SỐ 19, ĐƯỜNG LÊ MINH NGƯƠN, P. MỸ LONG, TP. LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG