CỬA HÀNG PHÚC MINH TÂM

CHỢ BA TRƯỜNG, ẤP KINH LỚN, XÃ LONG ĐỨC, TP TRÀ VINH