CỬA HÀNG NHIỆT HÀN

5/1 Khu Phố 3A, Phường Bình Đa, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai