CỬA HÀNG NGUYÊN TÂM

20 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Đà lạt. Lâm Đồng