CỬA HÀNG MINH THƯ

ĐƯỜNG ĐẶNG THANH SỬ, KHU VỰC THỚI LỢI, PHƯỚC THỚI, Ô MÔN, CẦN THƠ