CỬA HÀNG MINH PHƯƠNG.

57 Gò Công, Phường 13, Quân 5, TP Hồ Chí Minh.