CỬA HÀNG LÂM LIÊN

48 Hai Bà Trưng, TT.Lien Nghĩa, H.Đức Trọng, Lâm Đồng