CỬA HÀNG KẾT NỐI TIÊU DÙNG

193 đường 23/10 , Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa.