CỬA HÀNG HƯNG THỊNH

km24-QL26, Chợ Ea Kênh, huyện Krong Păk, tỉnh ĐakLak