CỬA HÀNG HOÀNG GIA

66-68 Quang Trung, Đình Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng