CỬA HÀNG HÒANG PHÁT

Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum