CỬA HÀNG HIỆP THỌ PHÁT 1

575 – QL 61, ẤP VĨNH THÀNH B, XÃ VĨNH HÒA HIỆP, H. CHÂU THÀNH, KIÊN GIANG