CỬA HÀNG CHÍ THIỆN

CHỢ CÁI GIÀ,ẤP CÁI GIÀ, XÃ HIỆP MỸ ĐÔNG, HUYỆN CẦU NGANG,TỈNH TRÀ VINH