CỬA HÀNG ANH TÌNH

Thôn Thanh Bình, Xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng