CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN CƠ PHÁT ĐẠT

Số 11-12, Đại Lộ Độc Lập, Khu Phố Bình Đường 1, Phường An Bình, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương