CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ MINH TIẾN ĐẠT

Số 385 Quốc Lộ 13, Khu phố Đồng Sổ, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam