CÔNG TY KẾT NỐI TIÊU DÙNG.

Số 69A, Ngõ 96, phố Đại Từ, Quận Hoàng Mai,Thành Phố Hà Nội.