CỬA HÀNG THÀNH TẤN

Số 385 Đường Thủ Khoa Huân, Khóm Châu Long 7, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang