Cưa lỗ
1432894042_04.jpg
1432894046_04.jpg
1432894049_04.jpg
1432894051_04.jpg

Phụ kiện cưa lỗ

Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.