Mũi khoan bậc
1432891199_02.jpg
1432891203_02.jpg
1432891207_02.jpg
1432891210_03.jpg

Mũi khoan bậc

Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.