Mũi khoan (gỗ/kim loại)
1550032945_13-0.jpg

Mũi khoan (gỗ/kim loại)

Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.