Mũi khoan (bê tông)

Mũi khoan (bê tông)

Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.