HP2070
Máy khoan búa 2 tốc độ
HP2070

Chi tiết kỹ thuật

Công suất 1,010W
Khả năng Bê tông mềm: 20 mm 
  Thép cứng: 8 mm
  Thép mềm: 16 mm 
  Gỗ cứng: 25 mm 
  Gỗ mềm: 40 mm
Tốc độ đập Cao: 0-58,000 l/p
  Thấp: 0-24,000 l/p
Tốc độ không tải Cao: 0-2,900 v/p
  Thấp: 0-1,200 v/p
Tổng chiều dài 364 mm 
Trọng lượng 2.6 kg 
Dây dẫn điện 2.5 m 

Đặc trưng

Phụ kiện đi kèm

Khóa đầu kẹp, tay cầm, thước canh độ sâu.

Tải xuống

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

  • 1431328555_hp207.jpg
1503470154_419-c.png
1503470176_double-insulatio.png 1503470180_variable-spee.png 1503470186_reversin.png 1503470192_mechanical-2-spee.png 1503470196_torque-limite.png 1503470212_soft-star.png 1503470371_constant-spee.png 1503470390_carrying-cas.png