HP347DWE
Máy Khoan búa, vặn vít dùng pin
HP347DWE

Chi tiết kỹ thuật

Khả năng Thép: 10 mm 
  Gỗ: 25 mm 
  Tường: 10 mm 
Tốc độ đập Cao: 0-21,000 l/p
  Thấp: 0-6,000 l/p
Tốc độ không tải Cao: 0-1,400 v/p
  Thấp: 0-400 v/p
Lực siết tối đa Cứng / Mêm: 30 / 15 N·m
Lực siết khóa tối đa 23 N·m 
Kích thước 216x83x235 mm 
Trọng lượng 1.5 kg 

Đặc trưng

Phụ kiện đi kèm

Mũi (+)(-).

HP347DWE: Sạc, 2 pin 1.3Ah

Tải xuống

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

  • 1433636356_hp347.jpg
1433636389_variable-spee.jpg 1433636396_brak.jpg 1433636412_mechanical-2-spee.jpg 1433636420_reversin.jpg 1433636428_torque-limite.jpg 1433636435_torque-setting-1.jpg 1433636450_carrying-cas.jpg