HP457DWE
Máy Khoan búa, vặn vít dùng pin
HP457DWE

Chi tiết kỹ thuật

Capacity Thép/ Gỗ / Tường:
13 / 36 / 13 mm 
Tốc độ đập Cao/ Thấp: 0 - 21,000 / 0 - 6,000 l/p
Tốc độ không tải Cao / Thấp: 0 - 1,400 / 0 - 400 v/p
Lực siết tối đa Cứng/ Mềm: 42 / 24 N·m 
Lực siết khóa tối đa 38 N·m 
Kích thước 239x83x240 mm
Trọng lượng 1.7 kg 

Đặc trưng

Phụ kiện đi kèm

Mũi (+)(-).

HP457DWE: Sạc, 2 pin 1.3Ah

Tải xuống

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

  • 1433636152_hp457.jpg
1433636213_variable-spee.jpg 1433636220_reversin.jpg 1433636225_torque-setting-1.jpg 1433636227_mechanical-2-spee.jpg 1433636231_brak.jpg 1433636237_keyless-chuc.jpg 1433636242_carrying-cas.jpg