DF347DWE
Máy khoan, vặn vít dùng pin
DF347DWE

Chi tiết kỹ thuật

Khả năng Thép: 10 mm
  Gỗ: 25 mm 
Tốc độ không tải Cao: 0 - 1,400 v/p
  Thấp: 0 - 400 v/p
Lực siết tối đa Cứng / Mềm: 30 / 15 N·m
Lực siết khóa tối đa 23 N·m 
Kích thước 198x83x235 mm
Trọng lượng 1.4 kg 

Đặc trưng

Phụ kiện đi kèm

Mũi (+)(-)

DF347DWE: Sạc, 2 pin 1.3Ah.

Tải xuống

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

  • 1433635821_df347.jpg
1433635838_variable-spee.jpg 1433635843_reversin.jpg 1433635847_mechanical-2-spee.jpg 1433635850_torque-setting-1.jpg 1433635853_brak.jpg 1433635858_keyless-chuc.jpg 1433635861_carrying-cas.jpg