DF457DWE
Máy Khoan , vặn vít dùng pin
DF457DWE

Chi tiết kỹ thuật

Khả năng Thép: 13 mm 
  Gỗ: 36 mm 
Tốc độ không tải Cao: 0 - 1,400 v/p
  Thấp: 0 - 400 v/p
Lực siết tối đa Cứng / Mềm: 42 / 24 N·m
Lực siết khóa tối đa 38 N·m 
Kích thước 221x83x240 mm 
Trọng lượng 1.7 kg 

Đặc trưng

Phụ kiện đi kèm

Mũi (+)(-).

DF457DWE: Sạc, 2 pin 1.5Ah.

Tải xuống

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

  • 1433635537_df457.jpg
  • 1591673256_djv180_act_1pd.png
1433635545_variable-spee.jpg 1433635561_reversin.jpg 1433635565_mechanical-2-spee.jpg 1433635568_torque-setting-1.jpg 1433635571_brak.jpg 1433635575_keyless-chuc.jpg 1433635578_carrying-cas.jpg