DML805
Đèn công trường dùng điện và pin
DML805

Chi tiết kỹ thuật

Thời gian sử dụng liên tục Lên tới: 17h
Độ chiếu sáng Cách nguồn sáng 0.5m
  Cao: 1,150 lx, Thấp: 750 lx
  Cách nguồn sáng 1m
  Cao: 300 lx/ Thấp: 200 lx
Quang thông Cao: 750 lm/ Thấp: 450 lm
Trọng lượng 2.3 kg 

Đặc trưng

Phụ kiện đi kèm

Đèn không kèm pin, sạc.

Tải xuống

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

  • 1435412517_dml805-.jpg