MT191
Máy bào
Model MT191

Chi tiết kỹ thuật

Công suất

580W

Bề rộng đường bào

82mm (3/14")

Độ sâu đường bào

2mm (1-/16")

Tốc độ không tải

16,000

 

 

 

 

 

 

Đặc trưng

Công suất cao

Phụ kiện đi kèm

Tải xuống

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

  • 1433300827_mt19.jpg
1433300834_double-insulatio.jpg 1433300836_dust-collectin.jpg