DVC261
MÁY HÚT BỤI ĐEO VAI DÙNG PIN(HEPA/BL)(18Vx2)
DVC261

Chi tiết kỹ thuật

Đặc trưng

Phụ kiện đi kèm

Tải xuống

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

  • 1606966699_32.png