DGD801
MÁY MÀI KHUÔN DÙNG PIN(8MM)(18V)
DGD801

Chi tiết kỹ thuật

Đặc trưng

Phụ kiện đi kèm

Tải xuống

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

  • 1602661177_dgd801pd.png
  • 1602661183_dgd801_act_1pd.png