CF101DZ
Quạt Dùng Pin Và Điện

Chi tiết kỹ thuật

Thời gian sử dụng liên tục w/ BL1041B Thấp/Vừa/Cao: 630 / 380 / 275
  w/ BL1021B Thấp/Vừa/Cao: 315 / 190 / 135
  w/ BL1016 Thấp/Vừa/Cao: 240 / 145 / 105
Lưu lượng khí Cao/Vừa/Thấp: 4.6 / 3.8 / 3.0 L/phút
Kích thước 185x260x284 mm
Trọng lượng 1.3 - 1.7 kg

Đặc trưng

Phụ kiện đi kèm

CF101DZ : Không kèm pin, sạc

Tải xuống

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

  • 1545288445_cf101d-32.jpg
1545033911_cx.png