DUR189Z
Máy Cắt Cỏ Dùng Pin

Chi tiết kỹ thuật

Công suất 240 W
Tốc độ không tải Cao/Vừa/Thấp/chế độ ADT:
   6,000 / 5,000 / 4,000 / 
  4,000 - 6,000 v/p
Cắt với Lưỡi cước: 300 mm
  Lưỡi nhựa: 255 mm
Kích cỡ trục M8 x 1.25 LH
Thời gian sử dụng
tối đa (BL1860B)
Lưỡi cắt cước: 168 phút
Lưỡi cắt nhựa: 219 phút
Kích thước 1,518-1,618x258x396 mm
Trọng lượng 3.0 - 3.3 kg 

Đặc trưng

DUR189Z: Không kèm pin, sạc

Phụ kiện đi kèm

Tải xuống

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

  • 1545288255_dur189-32.jpg
1545030458_bl-moto.png 1545030471_xp.png 1545030478_ad.png
1545030496_constant-spee.png 1545030498_brak.png 1545030510_reversin.png 1545030520_soft-star.png 1545030530_electronic-3-spee.png