DCF102Z
Quạt Dùng Pin Và Điện

Chi tiết kỹ thuật

Thời gian w/ BL1860B Thấp / Vừa / Cao: 1,270 / 705 / 575
sử dụng liên tục w/ BL1815N Thấp / Vừa / Cao: 295 / 165 / 135
  w/ BL1460B Thấp / Vừa / Cao: 860 / 465 / 365
  w/ BL1415N Thấp / Vừa / Cao: 245 / 135 / 105
Lưu lượng khí Cao / Vừa / Thấp: 4.6 / 3.8 / 3.0 L/phút
Kích thước 185x272x284 mm 
Trọng lượng 1.3 - 2.0 kg

Đặc trưng

Phụ kiện đi kèm

Tải xuống

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

  • 1545287745_dcf102-32.jpg
1545026723_electronic-3-spee.png