MR051
Radio dùng pin
MR051

Chi tiết kỹ thuật

Tần số FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,620 kHz
Thời gian sử dụng 2.5h
Kích thước 169x83x74 mm 
Trọng lượng 0.49 kg 

Đặc trưng

Phụ kiện đi kèm

Battery and charger are sold separately.

Tải xuống

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

  • 1519804630_mr051-32.jpg