DGA413Z
Máy mài góc dùng pin
DGA413Z

Chi tiết kỹ thuật

Đường kính lưỡi 100 mm
Tốc độ không tải 3,000 - 8,500 v/p
Kích thước với BL1815N / BL1820B: 368x117x147 mm
  với BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382x117x147 mm 
Trọng lượng 2.2 - 2.8 kg 

Đặc trưng

Phụ kiện đi kèm

DGA413Z: Không kèm pin, sạc.

Tải xuống

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

  • 1520826721_dga413-32.jpg
1519281952_bur182ur.png 1519281962_ad.png 1519281967_af.png 1519281980_xp.png 1519981836_brake_new_desig.png
1519281908_variable-spee.png 1519281915_brak.png 1519281920_soft-star.png 1519281930_dust-collectio.png 1519281934_carrying-cas.png