DPT353Z
Máy bắn đinh dùng pin
DPT353Z

Chi tiết kỹ thuật

Khả năng Dài: 15, 18, 25, 30, 35 mm
  Đường kính: 0.6 mm
  Cỡ đinh: 23 Ga
Khả năng chứa 120 cái
Kích thước 257x79x226 mm
Trọng lượng 2.0 kg

Đặc trưng

Phụ kiện đi kèm

Kính bảo hộ.

DPT353Z: Không kèm pin, sạc.

Tải xuống

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

  • 1501141616_324-dpt353-cop.jpg
1501140878_depth-adjustmen.png 1501140922_auto-firing-sto.png 1501140959_built-in-job-ligh.png 1501140991_carrying-cas.png