DDA350Z
Máy khoan góc dùng pin
DDA350Z

Chi tiết kỹ thuật

Khả năng Thép: 10 mm
  Gỗ: 25 mm
Tốc độ không tải 0-1,800 v/p
Kích thước 314x79x115 mm 
Trọng lượng 1.5 kg

Đặc trưng

Phụ kiện đi kèm

DDA350Z: Không kèm pin, sạc.

Tải xuống

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

  • 1501142177_324-dda35.jpg
1501139980_c.png
1501139992_variable-spee.png 1501140021_brak.png 1501140076_reversin.png 1501140081_built-in-job-ligh.png 1501140086_carrying-cas.png