UR100DZ
Grass Trimmer
UR100DZ

Specification

Độ rộng cắt Lưỡi cước: 260mm
  Lưỡi nhựa: 230mm
Tốc độ không tải Lưỡi cước: 9,000 v/p
  Lưỡi nhựa: 10,000 v/p
Kích cỡ trục M8 x 1.25 LH
Kích thước 835-1,185x267x210-315mm
Trọng lượng 2.1 - 2.3kg

Feature

Standard Equipment

UR100DZ: No charger & battery.

Download

Parts Diagram

Parts List

Introduction Manual

Leaflets ( VN EN JP )


Makita reserves the right to change standard equipment and specification of products without prior notice.

  • 1520837620_ur100d-32.jpg
1520837654_cx.png 1520837680_xp.png
1520837691_soft-star.png