Kiểm Tra Chính Hãng / Genuine Check

CÁCH NHẬN DẠNG HÀNG CHÍNH HÃNG VÀ HÀNG GIẢ

HOW TO IDENTIFY THE GENUINE AND FAKE

1.

- Click chuột vào nút bên dưới và truy cập vào website:

- Please click the CLICK HERE button to visit the website:

http://english.t3315.com

2.

- Bóc tem trên thân máy, nhập dãy số chống hàng giả dưới tem (16 chữ số) vào rồi nhấp chuột vào nút “CHECK”. Nếu hiển thị kết quả “xxxx xxxx xxxx the result of querring is xxxxxx’s products being search are authorized” thì là hàng chính hãng, ngược lại là hàng giả.

- Peel the stamp on the tool body, enter the anti-counterfeiting serial number below the stamp (16 digits) and then click the "CHECK" button. If it shows the result "xxxx xxxx xxxx the result of querring is xxxxxx’s products being search are authorized" then the product is genuine, otherwise it is fake.

minhhoa